Jawatan Kosong

PELUANG KERJAYA BERSAMA UTHM HOLDINGS SDN. BHD.

 1. JAWATAN : Eksekutif (Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran)
 2. TARAF JAWATAN : Kontrak
 3. PENEMPATAN : UTHM Holdings Sdn. Bhd.
 4. KELAYAKKAN & SYARAT-SYARAT :
 • Warganegara Malaysia
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 • Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu ( termasuk lulus Ujian Lisan ) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Keutamaan diberikan kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer )
 • Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkaitan.
 • Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik (pertuturan dan penulisan)
 • Amanah, bertanggungjawab dan rajin
 • Sanggup bekerja diluar waktu pejabat
 • Bermotivasi, proaktif, boleh bekerja secara berkumpulan, serta komited dalam mencapai sasaran yang diberikan
 • Calon perlu mempunyai kemahiran pengurusan yang baik, kemahiran interpersonal, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran menyelesaikan masalah
 • Calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan amat di alu-alukan.
 1. BIDANG TUGAS
 • Merancang pemantapan Polisi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran mengikut situasi dan perkembangan semasa
 • Merancang pembangunan Penstrukturan Organisasi Syarikat dan skop tugas setiap kakitangan syarikat.
 • Menguruskan perkhidmatan dan hal ehwal berkaitan dengan perkhidmatan kakitangan berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Perkhidmatan.
 • Menguruskan peraturan-peraturan syarikat berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Perkhidmatan.
 • Menguruskan imbuhan dan elaun-elaun perkhidmatan kakitangan berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Perkhidmatan.
 • Menguruskan hal ehwal berkaitan dengan cuti-cuti perkhidmatan kakitangan berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Perkhidmatan.
 • Merancang dan menguruskan latihan di dalam perkhidmatan berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Perkhidmatan di dalam peningkatan budaya kerja yang cemerlang dan efektif
 • Merancang dan menguruskan faedah dan ganjaran kakitangan berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Perkhidmatan.
 • Meningkatkan hubungan dalaman antara kakitangan syarikat di dalam mewujudkan satu organisasi kerja yang cemerlang
 • Menyediakan laporan-laporan berkaitan dengan Pengurusan Sumber Manusia

____________________________________________________

 1. JAWATAN : Penolong Pengurus (Bahagian Kewangan dan Akaun)
 2. TARAF JAWATAN : Kontrak
 3. PENEMPATAN : UTHM Holdings Sdn. Bhd.
 4. KELAYAKAN & SYARAT-SYARAT :
 • Warganegara Malaysia.
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakkan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 • Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu ( termasuk lulus Ujian Lisan ) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Ahli Penuh Badan-Badan Iktisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
 • Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu ( termasuk lulus Ujian Lisan ) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Keutamaan diberikan kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer )
 • Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang berkaitan
 • Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik (pertuturan dan penulisan)
 • Amanah, bertanggungjawab dan rajin
 • Sanggup bekerja diluar waktu pejabat
 • Bermotivasi, proaktif, boleh bekerja secara berkumpulan, serta komited dalam mencapai sasaran yang diberikan
 • Calon perlu mempunyai kemahiran pengurusan yang baik, kemahiran interpersonal, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran menyelesaikan masalah
 • Mahir dan berpengetahuan dalam mengendalikan perisian Sage UBS Accounting & Billing
 • Calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan amat di alu-alukan.
 1. BIDANG TUGAS
 • Bertanggungjawab secara keseluruhan berkaitan kewangan dan akaun syarikat induk dan subsidiari
 • Bertanggungjawab terhadap polisi dan garis panduan kewangan syarikat dari segi perakaunan kewangan dan menetapkan prosedur-prosedur pengendalian serta yang berkaitan.
 • Menyediakan Sasaran Kerja Tahunan bahagian Kewangan & Akaun
 • Bertanggungjawab terhadap penyediaan anggaran belanjawan tahunan.
 • Bertanggungjawab terhadap penyediaan penyata kewangan syarikat.
 • Bertanggungjawab menguruskan audit tahunan syarikat.
 • Pengawasan dan pemantauan mengenai hutang berkala syarikat, bayaran tepat pada masa dan menyelesaikan masalah-masalah berkaitan pembekal atau pelanggan.
 • Menguruskan hal berkaitan percukaian syarikat
 • Menguruskan hal-hal lain berkaitan kewangan syarikat.

KLIK SINI untuk permohonan.