uhsb@uthm.edu.my
Tel  : +607-453 1334
Fax : +607-453 1650
Block C, UTHM (Kampus Bandar)
Jalan Cempaka 1, Taman Bunga Cempaka Biru
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.
http://uhsb.uthm.edu.my
# SITE MAP #

Laman Utama

Maklumat Korporat

Subsidiari

Hubungi

Pautan
VISI & MISI
SYARIKAT MILIK PENUH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
VISI
Menjadi sebuah entiti perniagaan yang paling inovatif serta responsif terhadap peluang dan juga menyediakan perkhidmatan global untuk mengatasi masalah kompleks yang mencabar dalam komuniti perniagaan
Mendefinisikan kejayaan bila mana pendapatan dan keuntungan berpanjangan dan bertambah


Memberikan perkhidmatan yang terbaik dan memaksimumkan kepuasan para pelanggan


Memanfaatkan kepakaran dan sumber UTHM dalam menghasilkan keuntungan terhadap UTHM


Sentiasa berdaya maju dan kompetitif melalui peningkatan sumber dan kekuatan sedia ada ke arah yang paling baik
MISI